Vi har i 2023 udarbejdet en ny, opdateret metodebeskrivelse med overskriften: Et menneske er godt, hvis du vil se det.

Vi er selv meget tilfredse med den og optimistiske med henblik på at den bliver inddraget i hverdagen som et nyttigt redskab for alle medarbejdere.

Metodebeskrivelsen er primært tiltænkt medarbejderne, nuværende og kommende. Sekundært er den til mennesker med professionel, teoretisk eller praktisk interesse i pædagogisk, socialt og skadesforebyggende arbejde. den er udviklet med opbakning og deltagelse hele medarbejdergruppen og baserer sig på metodebeskrivelsen fra 2014.

Metodebeskrivelsen har til formål:

  • tydeligt at beskrive de teorier, tilgange og metoder, der er fundamentet for hverdagens mange valg, aktiviteter og refleksioner på Mette Marie
  • at holde medarbejderne skarpe på de tilgange og metoder, de arbejder med, og som de bruger til at guide sig selv, hinanden og beboerne
  • at forklare hvordan et §107-botilbud for mennesker med dobbeltdiagnoser og en arbejdsplads mere opleves som et fællesskab, en familie og et trygt hjem, men er en del af (fordi det dagligt gøres som sådan)
  • at inspirere en bred vifte af social- og sundhedsfaglige mennesker, der vil gå bag om deres faglighed og anerkende en fælles menneskelighed.
Sidebar

metodebeskrivelse

 

metodekort

tillid/signalværdi

 

hjemfølelse/signalværdi

 

skadesreduktion

 

nænsom nødværge(r)

 

mikroøjeblikke

 

neuropædagogik-/psykologi

 

brobygning

 

refleksiv kultur

 

Sidebar
38 76 13 75 Find hjem

Kontakt